Parkeeronderzoek Brouwerijweg en omgeving

In oktober 2019 heeft de gemeente een parkeeronderzoek uit laten voeren in het gebied gelegen tussen de Brouwerijweg, Veluwestraat en Noordelijke parallelweg.
In het onderzoek wordt aangegeven hoe hoog de parkeerdruk in de straten binnen het gebied is. Het onderzoek laat ook zien of sprake is van “wijkvreemde” parkeerders of van wijkbewoners die parkeren.
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de besluitvorming over invoering van betaald parkeren in de Brouwerijweg en na overleg met aantal bewoners uit het aangrenzende gebied. Uit dit overleg is inmiddels een parkeerwerkgroep ontstaan waarin bewoners en gemeente vertegenwoordigd zijn.
Op basis van de gegevens uit het onderzoek en informatie die al eerder in de wijk verzameld was, wil de werkgroep nagaan of en zo ja welke mogelijkheden er zijn om de parkeerdruk in de wijk te verminderen.
Die mogelijkheden willen zij in 2020 met de wijk bespreken.

Klik hier om het onderzoek te bekijken en hier om het aantal parkeerders per straat in te zien.