Presentatie Masterplan Koepel

Zo langzamerhand worden plannen voor het voormalige gevangeniscomplex De Koepel concreet. Als het aan de eigenaar ligt, wordt het de locatie voor het stadstheater.

De samenvatting van het masterplan is vanmorgen gepresenteerd op de site dekoepel-arnhem.nl.

Tevens is er vandaag over te lezen in Dagblad de Gelderlander.

 

Nieuwsbrief

Geïnteresseerden ontvingen hierover reeds een nieuwsbrief: Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het masterplan voor de transformatie van de voormalige Koepelgevangenis. Naast de input uit de participatiebijeenkomsten zijn de plannen besproken met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Commissie Welstand en Monumenten van de gemeente Arnhem, stedenbouwkundige, verkeerskundige, woonadviseur, economische zaken, wijkambtenaar en afdeling beheer en onderhoud van de gemeente Arnhem.

Het masterplan is een boekwerk met tekeningen en toelichting waarin de nieuwe inrichting voor het gebied is uitgewerkt. Dit is een plan met daarin ruimte voor ca. 60 nieuwe woningen in diverse categorieën. De invulling voor de monumentale gebouwen is nader uitgewerkt, de openbare ruimte en aansluiting op de omgeving. De Koepel wordt in het masterplan een hotel met de hierbij behorende voorzieningen en een aantal short-stay appartementen.

 

Alternatieve invulling Koepel

Naast het masterplan met woningbouw en het hotel is er ook een alternatief idee ontstaan voor de invulling van de Koepel de afgelopen periode. Dit idee is ontstaan uit een van de grote opgaven in Arnhem voor de komende periode namelijk de verbouwing van de schouwburg. Afgelopen dinsdag is naar de gemeenteraad en de wethouder een plan gestuurd om de schouwburg te verplaatsen naar de Koepel. Dit plan is een eigen initiatief van EHM-Group (eigenaar van de monumentale gebouwen op de locatie) dat is ontstaan naast het Masterplan. Het Masterplan met een hotel in de Koepel vormt het basisplan, het idee voor de schouwburg wordt separaat hiervan onderzocht. Afhankelijk van de reacties in de gemeenteraad zal blijken of dit alternatief plan ook opportuun is. Indien er draagvlak blijkt te zijn voor het alternatieve plan met de schouwburg zou dit kunnen leiden tot aanpassing van het masterplan voor wat betreft de invulling van de monumentale gebouwen.

Inmiddels wordt er ook begonnen met het uitwerken van de woningen.

Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt deze nieuwsbrief. Iedereen die in de toekomst onze nieuwsbrief wil ontvangen kan zich aanmelden door een mail te sturen aan: r.ommen@tsbouwvastgoed.nl

 

Bovenstaande beelden komen van de site dekoepel-arnhem.nl