Geplaatst op 1 juni 2007

Vrachtverkeer Oranjebrug

De gemeente ontvangt uit de wijk Lombok veel klachten over overlast van doorgaand vrachtverkeer, dat in deze 30 km/uur wijk niet thuishoort.

Het Wijkplatform Arnhem-West heeft de gemeente gevraagd om de Oranjebrug over het spoor voor vrachtverkeer te sluiten. Het college van burgemeester en wethouders is daarom van plan om de Oranjebrug gesloten te verklaren voor vrachtauto’s. Zodra alle reacties bekend zijn, vindt een belangenafweging plaats en wordt er een definitief besluit genomen.