Geplaatst op 13 juni 2021

Uitslag PanelWest – enquête over bewonersbudget

PanelWest heeft in april een enquête gehouden waarin gevraagd werd naar de nieuwe spelregels die de gemeente Arnhem opstelt voor de bewonersbudgetten. Voor Lombok en Heijenoord zal dat budget de komende jaren omlaaggaan. Er is ook gevraagd naar de activiteiten waar het geld vooral naar toe zou moeten gaan als we tekort komen aan het bedrag en hoe activiteiten kunnen zorgen voor inkomsten.

De uitslagen worden in de wijkkrant kort besproken, maar hier zijn staan alle resultaten op een rij: resultaten enquête bewonersbudget.