Geplaatst op 24 maart 2022

Uitslag PanelWest enquête activiteiten reserve bewonersbudget

Welke activiteiten voor het reserve bewonersbudget?

Afgelopen weken heeft de enquête gelopen onder deelnemers aan PanelWest over het besteden van € 22.500 dat over is gebleven van het bewonersbudget voor Lombok en Heijenoord in de paar afgelopen jaren. Dat geld heeft de werkgroep innovatieve wijkdemocratie (de mensen achter PanelWest) na overleg met het Team Leefomgeving Arnhem Noordwest vast weten te houden bij de gemeente. Voorwaarde is wel om dat in 2022 uit te geven aan zaken waarvoor het bewonersbudget is bedoeld: betrokkenheid van bewoners organiseren, stimuleren en daarover communiceren.

Wij hebben een aantal doelen bedacht, samen met organisaties die in buurten actief zijn.

De vragen zijn in de eerste twee weken van maart voorgelegd aan de 227 deelnemers aan PanelWest. 117 hebben geantwoord, dat is 52%. Deelnemers konden eerst 10 ideeën uitkiezen die ze het beste vonden. Vervolgens mochten ze 100 punten verdelen over de uitgekozen ideeën om aan te geven hoeveel geld ze daaraan zouden willen besteden als die idee doorgaat.

Hieronder de resultaten. In de kolom “Gekozen” staat het percentage van de deelnemers die het bij hun top-10 van goede ideeën rekenen. Onder “Gewicht” staat het gemiddelde aantal punten dat deze deelnemers aan het idee geven. Als voorbeeld: het idee “bloembollen planten in bermen door de wijk” vond 63% (dus 74 mensen) een goed idee. Deze mensen gaven er gemiddeld 13,2 van de 100 punten aan. Sommige ideeën met minder stemmen, krijgen toch een hoger aantal punten. Dat kan bij voorbeeld omdat mensen vinden dat daar meer geld heen zou moeten dan naar andere ideeën. De hoogste 10 scores zijn groen, de laagste zijn rood gekleurd in de tabel.

Behalve deze ideeën die al waren ingediend door organisaties, kwamen er nog meer suggesties voor besteding van het budget. Een aantal pasten niet in de doelen van het bewonersbudget, zoals het tegengaan van sluipverkeer, verbeteren van verkeersveiligheid of meer toezicht en handhaving. Daar zijn andere potten voor en geven we door aan de gemeente. Ook waren er suggesties voor meer groen of speeltoestellen. Die kunnen we hopelijk combineren met gekozen voorstellen. En iedereen met een goed idee kan ook zelf een aanvraag doen voor het bewonersbudget van 2022, niet alles hoeft uit de reserve!

Met Team Leefomgeving gaan we kiezen hoeveel ideeën we voor het totaalbedrag kunnen uitvoeren. En we gaan op zoek naar mensen die erbij willen helpen. Belangrijk is wel dat het idee in 2022 kan worden uitgevoerd dus dit toetsen we ook. Sommige ideeën kunnen wellicht ook door de gemeente worden uitgevoerd of op een later moment (b.v. opknappen van een speelplek of een speeltoestel plaatsen).

Wie mee wil doen met de uitvoering: stuur een mail naar wijkdemocratie@arnhemwest.nl en geef aan voor welk onderwerp je belangstelling hebt.Ook goed nieuws: er hebben zich deelnemers gemeld die mee willen werken aan volgende enquêtes van PanelWest. Die krijgen snel bericht.

Werkgroep Wijkdemocratie, Peter van der Graaf, Erik Opdam