Geplaatst op 26 juli 2021

Op weg naar een groenplan in Arnhem-West

Zomaar wat waarnemingen in onze wijk – doe je ook mee?

Wist je dat in onze wijk van alles kruipt, loopt, vliegt en zwemt? Van de resedamaskerbij, tot de aardhommel en de akkerhommel. Van een egel, een salamander, azuurwaterjuffer tot de Sint-jansvlinder en de penseelkever. Zomaar wat waarnemingen van de afgelopen tijd die ons helpen om straks een groenplan te maken voor en met de wijk.

Op weg naar een groenplan in Arnhem-West
Wijken in Arnhem kunnen op termijn een groenplan maken. Een groenplan (ook wel wijkgroenagenda genoemd) is een gezamenlijk product van bewoners en gemeente. Het bestaat uit een visiegedeelte (‘Waar willen we naartoe?’) en een plangedeelte (‘Hoe gaan we dat doen?’). Belangrijk is dat het een plan van de bewoners wordt. Het helpt als wij als buurtbewoners al weten wat er in de wijk aan biodiversiteit aanwezig is. Vandaar onze oproep voor waarnemers in de wijk.

Naar welke waarnemingen zijn we op zoek?
Alle informatie over dieren (denk aan vogels, vleermuizen, insecten, etc) en inheemse planten is welkom. Vanuit de Groenvisie van de gemeente is er speciale aandacht voor het versterken van het leefgebied van de volgende soorten: gierzwaluw, huiszwaluw, huismus, zwarte roodstaart, gewone dwergvleermuis, oranjetipje, dagpauwoog en bijen, inclusief inheemse vegetatie.

Waardplanten voor bijen, zie www.arnhemzoemt.nl en vlinders, zie www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/planten-voor-rupsen.

Hoe doe je een waarneming?

Stap 1: Maak een account aan op www.waarneming.nl
Stap 2: download de app Obsidentify (App Store/Google Play)

IVN heeft een instructiefilmpje gemaakt: www.ivn.nl/van-bezoeker-tot-onderzoeker/obsidentify.
Waarnemingen
De app helpt je bij het identificeren van je waarneming en plaatst deze op waarnemingen.nl. Zo kunnen we voor onze wijk bijhouden wat er groeit en leeft. Je kunt ook met je fotocamera foto’s maken en deze dan later uploaden via waarneming.nl. En komt bijv. dezelfde vogel steeds in jouw tuin, dan hoef je deze maar één keer in te voeren, het gaat erom dat we weten waar wat groeit en leeft.
Ben je benieuwd welke waarnemingen al gedaan zijn, check dan ook de site www.waarneming.nl.

Heb je ideeën voor concrete projecten in de wijk gericht op biodiversiteit: neem contact op met biodiversiteit@groenwestarnhem.nl en www.arnhemzoemt.nl/contact/.