Geplaatst op 2 februari 2021

Bomenkap ROC Veluwestraat

Verwijderen risicovolle bomen

Voor het traject Goede Buur, waarin buurtbewoners samen met ROC Rijn IJssel kaders hebben ontwikkeld voor de herontwikkeling van de Rijn IJssel locatie aan de Veluwestraat, is het terrein ingemeten en zijn de bestaande bomen geïnventariseerd.

Hierbij is geconstateerd dat enkele bomen in de (nabije) toekomst een potentieel gevaar opleveren. Een tweede onafhankelijk specialist heeft nogmaals onderzoek gedaan, waarbij is geconcludeerd dat de risicovolle bomen verwijderd moeten worden.

Er is daarom een kapvergunning aangevraagd bij de gemeente. Op de plattegrond staan de betreffende risicovolle bomen ingetekend. Na het afgeven kapvergunning, waarbij de gemeente eventueel een eigen beoordeling doet, zullen deze bomen verwijderd worden.
Bomenkap ROC Veluwestraat