Geplaatst op 29 juli 2021

Arnhem in 2040: wat vindt u belangrijk?

Hoe ziet de gemeente Arnhem er in de toekomst uit en hoe wilt u wonen, leven en werken? De afgelopen tijd hebben inwoners, organisaties en de gemeente Arnhem samen gewerkt aan de omgevingsvisie. Het ontwerp van de omgevingsvisie voor de gemeente Arnhem ligt er. De gemeenteraad is benieuwd wat u ervan vindt. Laat daarom uw mening horen.

Hebben we in de toekomst meer groen met meer speelplaatsen in de straat? Moeten we langer lopen voor de parkeerplaats van onze auto? Kiezen we voor het wonen in hoogbouw, en zo ja waar? De omgevingsvisie geeft antwoord op deze vragen. Hierin staan plannen over toerisme, recreatie, sport, werken, klimaat, wonen, verkeer en energie. 2040 klinkt nog ver weg en toch beginnen we daar vandaag mee. Door bijeenkomsten, een stemwijzer, een scholenproject en vragenlijsten is duidelijk geworden wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Arnhem. Dankzij deze input heeft het college een ontwerp omgevingsvisie opgesteld. Nu is het de beurt van de gemeenteraad. Zij gaat in september het gesprek aan met het college over de ontwerp omgevingsvisie. De gemeenteraad gaat de omgevingsvisie vaststellen, maar kan deze ook aanpassen. Daarom wil de gemeenteraad weten hoe u over de visie denkt. De visie vindt u op: www.arnhem.nl/omgevingsvisie-raad.

Uw mening
Wat vindt u van de visie? Voelt u zich thuis in Arnhem 2040? Wat moet meer aandacht krijgen of juist geschrapt worden? Mist er iets? Laat vooral uw mening horen! Dat kan op drie manieren:

  1. Stuur een e-mail naar omgevingsvisie@raad.arnhem.nl. Dit kan tot 9 september;
  2. Doe mee met de bijeenkomst op 7 september op het stadhuis (behalve als het door corona niet mogelijk is, dan houden we de bijeenkomst digitaal via Teams). Meld u aan vóór 13 augustus via omgevingsvisie@raad.arnhem.nl;
  3. Neem contact op met een raadslid of fractie.
Alle meningen en ideeën worden verzameld en neemt de gemeenteraad mee in het gesprek met het college om de omgevingsvisie vast te stellen. Kijk voor meer informatie op www.arnhem.nl/omgevingsvisie-raad.