GroenWest Arnhem is een Coöperatie, doe je mee?

Wij zijn een coöperatie. Dat is een collectieve onderneming waarbij de gedachte is dat je samen meer kan dan alleen! Bijvoorbeeld beter inkopen of een grote opdracht aannemen. Misschien heeft u gehoord van de collectieve inkoop isolatiemaatregelen. Een voordeel is dat je met een grotere groep meer kan bereiken en niet alles zelf hoeft uit te zoeken. De coöperatie is voor ons een instrument: heeft iemand een goed idee in de wijk? Laten we de coöperatie dan gebruiken om het samen te verkennen en op te pakken!

Leden, kernteamleden en bestuur

Als lid ben je in de eerste plaats mede-eigenaar en heb je zeggenschap. Het kost 10,00 euro per jaar. Dat geld is nodig om af en toe een zaaltje te huren of de kosten van de website of drukkosten te betalen. Een aantal wijkbewoners, de kernteamleden, komt elke eerste dinsdag van de maand bij elkaar om te kijken waar we onze handen uit de mouwen kunnen steken, of waar we iets van moeten gaan vinden, iedereen uit onze wijken is welkom. We hebben een gekozen bestuur om de formele coöperatie-rollen af te hechten: een secretaris (Tine Reiner), een penningmeester (Jos Reinders) en een voorzitter (Xander Pieterse). We zijn allemaal vrijwilligers.

Wil je meer weten over wat we nu doen? Kijk op onze website www.groenwestarnhem.nl. Hier vind je ons plan. Zo werken we nu aan: verduurzaming woningen, biodiversiteit en groen, deelauto’s en deeleconomie, collectieve energiebronnen, klimaatadaptatie, en ondersteuning van verdere samenwerking. Nieuwe initiatieven komen op, bijvoorbeeld over duurzaam voedsel. GroenWest heeft mooie samenwerkingen met Klingelklimaat, Duurzaam Callunastraat, Rosandestroom en de duurzame huurcommissie van Lombok. Als we samenwerken kunnen meer initiatieven kiemen en uitgroeien. Daar staat onze coöperatie voor.

Hoe dan ook, als je mee wilt doen met nieuwe collectieve inkopen, een keer mee wilt denken, een idee hebt, stuur een mail naar info@groenwestarnhem.nl als je lid wilt worden. Je bent van harte welkom! Met meer leden kunnen we meer doen!