Informatieochtend echt verder met hersenletsel

Arnhem- Jaarlijks lopen naar schatting 140.000 mensen hersenletsel op, door ziektes of ongelukken. Er zijn goede programma’s om mensen met dit niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te leren omgaan met hun beperkingen, maar helaas zijn die vaak onbekend, ook bij verwijzers.

Om die onbekendheid weg te nemen organiseert het Regionaal Expertisecentrum NAH Arnhem op zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 12.00 uur een informatieochtend op de Jachthoornlaan 1 in Arnhem (dat is in Het Dorp). De inloopochtend is bedoeld voor iedereen die met de gevolgen van hersenletsel te maken heeft, dus getroffenen, hun netwerk, maar ook zorgprofessionals (verwijzers). In verschillende ruimtes wordt er door een behandelaar uitleg gegeven over het behandelprogramma van Hersenz, vertellen ervaringsdeskundigen hoe zij in de praktijk omgaan met hersenletsel, en is er aandacht voor werken met hersenletsel. Ook patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is aanwezig.

Kom ook!
Mensen met NAH, hun naasten en zorgprofessionals zijn dus van harte welkom op zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 12.00 uur op de Jachthoornlaan 1 in Arnhem. Contactpersonen zijn de cognitieve trainers Ine Peters (06-13321072) en Irene Evenhuis (06-13602715).