Informatieavond De Hes

De voorbereidingen voor de nieuwe woon- en werkbestemming van het voormalige ‘KEMA-terrein’(De Hes) zijn weer een stap verder. Met alle ontvangen reacties tijdens de in juli georganiseerde bijeenkomst is het stedenbouwkundig plan Park De Hes afgerond. Daarna is voor de beide betrokken gemeenten (Renkum en Arnhem) een ontwerp bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze beide plannen zijn door de betreffende gemeenten ter inzage gelegd.

Tijdens de inzageperiode organiseren is er op 15 januari een informatiebijeenkomst. U bent hier van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst zijn medewerkers van de gemeenten Arnhem en Renkum, projectontwikkelaar Amvest, ontwerpbureau ZUS (Zones Urbaines Sensibles) en RHDHV (adviseur bestemmingsplannen) aanwezig. Zij staan klaar om een toelichting te geven op de beide plannen en om uw vragen te beantwoorden.

 

Inzageperiode bij beide gemeenten:

  • Gemeente Renkum: ter inzage vanaf 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024.
  • Gemeente Arnhem: ter inzage vanaf 19 december 2023 tot en met 29 januari 2024.

Alle informatie over de terinzagelegging en de plannen is hier te vinden.

 

 

Vanwege de grote belangstelling wordt er op 15 januari met drie tijdslots gewerkt: 17:30, 18:30 en 19:30 uur.

Aanmelden voor de tijdslots kan hier en laat weten met hoeveel personen. Per tijdslot is er ruimte voor 100 personen.