Er is behoefte in de wijk aan meer contact met de wijkagent