wijkkrant

Videoclip Chelsea Hotel

Twee bewoonsters van Arnhem West, Ruth ter Mors en Marianne Veltman, vormen samen het zangduo Chelsea Hotel. De leadzang wordt doorgaans gezongen door Marianne, die gezegend is met een prachtig vibrato in haar stem. Ruth blijkt met veel gemak de tweede stem te zingen. Grote sprongen
in de melodielijn zijn daarbij voor haar geen probleem. Marianne is verantwoordelijk voor het gitaarspel, Ruth vult af en toe aan met blaasinstrumenten als saxofoon, blokfluit en melodica. Hun stijl doet denken aan het duo First Aid Kit uit Zweden, maar ook aan een vrouwelijke variant van Simon en Garfunkel.

Hier het resultaat, hun clip gemaakt in samenwerking met Rock en Rolstoel Producties en Maarten Scherrenburg van studio Majeur Zeven zoals beschreven op pagina 9 van de wijkkrant:

 

Uitbreiding betaald parkeren Arnhem-WestHoe het begon.
2 auto's op 2,5 plekSinds 1 november 2012 is het betaald parkeren van 09:00 tot 23:00 uur ingevoerd in Heijenoord. Het gaat om het gebied van de Bovenbrugstraat tot de Brouwerijweg. Het tarief:   2,80 euro per uur. Bewoners kunnen een vergunning kopen en een bezoekerspas. Sinds de invoering hebben de aangrenzende ‘gratis’ straten als de Brouwerijweg en de Schilderstraat steeds meer last van het zogeheten ‘wijkvreemd verkeer’. Het gaat dan over automobilisten die van buiten dit gedeelte van de wijk komen en hun wagen gratis willen parkeren. Hier is sprake van een waterbed-effect, oftewel de parkeerdruk verschuift.
Bewoners-overleg.
Prent ParallelwegJuni 2013 worden de bewoners van het gedeelte Brouwerijweg, Veluwestraat, Parallelweg vanwege die toegenomen parkeerdruk uitgenodigd door toenmalige wethouder van verkeer (Mobiliteit) Martijn Leisink (D66). Hij schrijft in zijn uitnodiging van 3 juni 2013 dat betaald parkeren de oplossing is: “…ik ben ervan overtuigd dat zo een betaald-parkeren-gebied ontstaat waarin wijkvreemde parkeerders maximaal zijn geweerd en waarin bezoekers de parkeerplaatsen optimaal kunnen gebruiken.”
Vervolgens is daar die beruchte bewoners-avond op 18 juni  2013 waarop Leisink namens de gemeente de meningen van de bewoners komt polsen.De opkomst is boven verwachting. Zo’n 150 bewoners uit Heijenoord vragen de wethouder het hemd van het lijf en doen ongevraagd allerlei suggesties. De wethouder heeft daar niet op gerekend en raakt geïrriteerd door de felheid van sommige reacties.
De krant.
Na zijn vertrek moeten wij in Heijenoord uit de krant vernemen hoe de wethouder er over denkt: http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/buurt-verdeeld-plan-betaald-parkeren-afgeschoten-1.3878076   Ruim twee weken (8 juni 2013) later valt er alsnog een brief van de gemeente op de mat. Daarin concludeert de wethouder terecht dat er onder de bewoners van Heijenoord onvoldoende draagvlak is voor het vergroten van het betaald-parkeren gebied. En daarmee lijkt de kous af.
Tot 5 september jongstleden. De Gelderlander weet te melden: “Nieuwe grens betaald parkeren Heijenoord verdeelt de buurt”. En de krant zegt over die verdeeldheid: “…de Brouwerijweg en de Schilderstraat krijgen eindelijk een parkeermeter en zijn blij, maar bewoners van de straten die straks net buiten het gebied vallen, voelen zich bedrogen…”
FrombergstraatDit keer volgt er geen officiële brief van de gemeente in de bus. Ook niet in de twee weken na de publicatie in de Gelderlander.
De parkeermeters moeten dus als het aan dit college ligt op 1 januari 2015 zijn geplaatst. En de oh ja, de gemeenteraad moet nog wel even akkoord geven.
Besluitvorming.
Komende maandag dus, wordt de raadscommissie bijgepraat. Een besluit valt volgens de griffie een of twee weken later. Ik zal gaan inspreken voorafgaande aan de behandeling. Zie voor de gemeentelijk stukken in dit dossier: stuhttps://arnhem.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=2121#    Ga naar ‘Uitbreiding betaald parkeren in Heijenoord (informatief/meningsvormend)’ en klik op paperclip voor de officiële stukken.
Bedrogen?
Om nog even terug te komen op die verdeeldheid. Je kunt je namelijk  afvragen als je de tekst van de Gelderlander van 5 september 2014 2014 er nog even bijhaalt over dat bewoners zich bedroegen voelen, bedrogen door wie?
Maar dat vind ik niet interessant. Dat is niet waarom ik ga inspreken aanstaande ,maandag op het stadhuis om 19:15 uur.
Waarom inspreken.
Ik zal de raad oproepen om de verdeeldheid die in de wijk is ontstaan over wel of niet betaald parkeren te bestrijden. Want die pijnlijke verdeeldheid groeit hard. Veel autobezitters in de wijk voelen zich nu al een meer dan een jaar niet gehoord of serieus genomen door mede-buurtbewoners en ook niet door het bewonersoverleg of door het college. Ondertussen rukt het betaald parkeren op en blijven veel parkeerplaatsen onbezet (zie foto).
Besluit aanhouden.
Ik stel daarom komende maandag voor aan de raad om het besluit over uitbreiding van het betaald parkeren in de driehoek Brouwerijweg, Schilderstaat en Noordelijke Parallelweg per 1 januari 2015 aan te houden, zodat de raad nieuwe informatie en meningen kan meenemen voor een zorgvuldige en afgewogen besluitvorming. Want zoals het nu is gegaan wordt de populaire en prettige woonwijk Heijnoord gespleten door het ontegenzeggelijke gelijk van zowel de fanatieke voor- als tegenstanders. En dat wil niemand.
Natuurlijk, soms moet de gemeente een besluit nemen waar niet iedereen zich in kan vinden. Zeker als het gaat om het effectief gebruik van de schaarse openbare ruimte. Maar het is duidelijk dat er in deze procedure over uitbreiding van het betaald parkeren het nodige is misgegaan in het contact tussen gemeente en bewoners, maar ook tussen bewoners onderling en tussen bewoners en het voormalig Wijkplatform (nu Bewonersoverleg geheten).
Noordelijke Parallelweg leegIk hoop dat Heijenoord de gelegenheid krijgt van de raad om te praten met elkaar. En het zou me een lief ding waard zijn als dit overleg zorgvuldig, transparant en voor iedereen constructief zal zijn. Want Heijenoord verdient beter.
Want het is niet ieder voor zich, maar parkeren voor ons allen.