Basisschool ASV na proef nu over op structureel tabletonderwijs

Tabletonderwijs_basisschool_ASVArnhem – Basisschool ASV in de Brugstraat gaat tablets structureel inzetten in het onderwijs. Dit nadat de leerlingen afgelopen maanden als proef dagelijks gewerkt hebben met tablets in de klas. De kinderen en leerkrachten zijn erg enthousiast over de resultaten en zijn van mening dat kinderen beter op eigen niveau kunnen werken met behulp van tabletonderwijs.

De afgelopen maanden konden de kinderen en leerkrachten van de groepen 4 tot en met 8 langzaamaan wennen aan het werken met tablets; in eerste instantie alleen bij het rekenonderwijs. Na de instructies via het digibord konden kinderen de verwerkingsstof digitaal maken. Het grootste voordeel blijkt dat kinderen meteen zien of ze goed bezig zijn doordat de opgave meteen wordt nagekeken. Het is ook niet zo dat er geen pen en papier meer aan te pas komt, naast de tablet gebruikt een kind altijd uitrekenpapier en een potlood en gum. Aan de hand van de resultaten zorgt het computersysteem ervoor dat opdrachten afgestemd worden op het niveau van het kind.

Al gauw bleken de gebruikers zo enthousiast dat er andere vakgebieden werden uitgeprobeerd. Ook hierover waren leerkrachten en leerlingen het unaniem eens: de digitale verwerking van deze leerstof is een verrijking voor het onderwijs op basisschool ASV.

Na de zomervakantie gaat de proefperiode over in het definitief inzetten van tablets om het onderwijsaanbod af te stemmen op de ontwikkeling van het kind. In de groepen 4 t/m 8 betekent dit dat er voor elk kind een eigen tablet beschikbaar is om de verwerkingsstof op te maken en de leerkracht op ieder moment het kind direct kan ondersteunen daar waar nodig. In de groepen 1 t/m 3 worden de kinderen spelenderwijs en naar interesse voorbereid op het nieuwe tabletonderwijs, met ook daar ondersteuning van verschillende educatieve apps.

Ook via een grootschalig wetenschappelijk onderzoek door de Universiteiten van Twente en Nijmegen is ondertussen duidelijk geworden dat het inzetten van tabletonderwijs zorgt voor sterk verbeterde leerresultaten en een meerwaarde is voor leerkrachten en het onderwijs. Basisschool ASV wil echter benadrukken dat tabletonderwijs nooit de enige onderwijsvorm zal zijn. Directeur Petra Kuppens: ‘Kinderen leren altijd op verschillende manieren en gebruiken daarbij al hun zintuigen. Ons gepersonaliseerde onderwijs zal dus blijven bestaan uit een divers aanbod van activiteiten om de verschillende ontwikkelingsgebieden te stimuleren.  Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van verschillende vakdocenten, zoals voor bijvoorbeeld muziek, Engels, techniek en gymnastiek; een uniek aanbod binnen het Arnhems basisonderwijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *